نوشته‌های برچسب‌خورده با easy

به سادگی آب خوردن فید RSS2 بسازید!


سلام. اگر با PHP آشنایی دارید، اکیدا بهتون توصیه می‌کنم که این مطلب رو بخونید.

اگر مطلب چند نکته در باره سرعت رو خونده باشید، متوجه می‌شید که من در حال نوشتن یک CMS هستم! بله نوشتن یک CMS! و هر از چند گاهی اگر تجربه جدیدی پیدا کردم، کلاسی نوشتم که به درد عموم برنامه نویسهای PHP بخوره و از این دست کارها کردم، مطلبی در باره اش می‌نویسم. الان هم نوبت کلاسی است که امروز ظهر توسط مدیر PHP Classes تایید شد، RSS2 Feed Maker.

کلاسی که با اینکلود کردن آن در برنامه تان به سادگی و بدون نیاز به بلد بودن ذره ای از XML، یک فید(خوراک-خبرمایه) تر و تمیز و مهمتر از همه Validate شده بسازید.

روش کار با کلاس هم خیلی سادس. من اینطور استفاده کردم- قسمت های مهم Bold شده اند و مهمتر از اونها Italic:

<?php
header(«Content-Type: application/atom+xml»);
require ‹rssfeed.class.php‹;

$rss = new RSSFeed();

$rss->setinfo(‹encoding›,‹utf-8›);
$rss->setinfo(‹title›,’Page title’);
$rss->setinfo(‹link›,’https://raindigital.wordpress.com/’);
$rss->setinfo(‹description›,’نوشته های گاه و بیگاه یک معتاد به اینترنت’);
$rss->setinfo(‹language›,’fa-IR);
$rss->setinfo(‹lastbuilddate›,date(‹D, d M Y H:i:s‹));

$l = $db->select(‹*›,’post›,’`show` = \’1\»,$info[‹max_rss›],array(‹id›,’DESC›));

خط بالایی + چند خط پایین رو لزوما نباید عیناً مثل من استفاده کنید. فقط تابعیست برای به دست آوردن مطالب از دیتابیس و حلقه ای برای اضافه کردن آنها به فید.

if(mysql_num_rows($l)!=0)
{
while($res=mysql_fetch_assoc($l)){
$rss->addcontent(array(
‹title› => $res[‹title›],
‹link› =>
’https://raindigital.wordpress.com/index.php?post=› . $res[‹id›],
‹guid› => ’https://raindigital.wordpress.com/index.php?post=› . $res[‹id›],
‹pubdate› => $res[‹time date›],
‹content› => $res[‹post›]
));
}
}

$rss->renderfeed();

exit();

?>

برای دانلود RSSfeed.class.php از سایت معتبر PHP Classes روی لینک زیر کلیک کنید.

Download RSS2 feed Maker class now!

, , ,

بیان دیدگاه

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: